Vårdvilja

Med en vårdvilja kan man yttra sin vilja om sin vård och omsorg. En vårdvilja upprättas på förhand med tanke på en situation där en person inte längre förmår fatta egna beslut om sin vård på grund av en allvarlig sjukdom, en olyckshändelse eller annan motsvarande orsak. Genom att upprätta en vårdvilja kan man försäkra sig om att ens livsvärderingar följs och att besluten om vård i slutskedet av livet baseras på ens egen vilja. En vårdvilja ska efterföljas.

Gör så här

Det är viktigt att de närstående personerna och vårdpersonalen känner till vårdviljan och att den finns tillgänglig när den behövs.

På Mina Kanta-sidor kan du spara ditt livstestamente och din donationsvilja.

För vem och på vilka villkor

Upprättandet av en giltig vårdvilja förutsätter att upprättaren i tillräcklig mån förstår betydelsen av vårdviljan och dess innehåll. Det lönar sig att upprätta vårdviljan så tidigt som möjligt, och den kan uppdateras senare.

Det lönar sig att upprätta en vårdvilja skriftligt även om en muntlig viljeyttring också är giltig och bindande för vårdpersonalen. Det rekommenderas att skriva vårdviljan in i Mina Kanta-sidor. Då finns det tillgänglig för vårdpersonalen.

En vårdvilja kan också formuleras fritt på ett tomt papper, och det finns också flera olika färdiga blankettmallar som kan användas. En del av blankettmallarna är korta, de innehåller en möjlighet att ta ställning till vårdbeslut som gäller livets slutskede, såsom återupplivning eller intensivvård. En del av blanketterna är omfattande och kan dessutom kompletteras med egna önskemål gällande vården. Individuella önskemål om vården är viktiga för vardagen och livskvaliteten, särskilt i långvarig vård. Till skillnad från det övriga innehållet i vårdviljan ska önskemålen om vård följas i mån av möjlighet.

Betalningsinformation

E-tjänst