Understöd för organisationer som fungerar inom social- och hälsovården

Sibbo kommun beviljar understöd för organisationer som fungerar inom social- och hälsovården.

För vem och på vilka villkor

Av ansökan bör framgå verksamhetens art, kostnader och annat som kan påverka understödets storlek. Speciellt bör framgå i vilken utsträckning verksamheten sker i Sibbo, ifall även andra orter omfattas av den.

Fritt formulerad ansökan riktas till Social- och hälsovårdsavdelningen, PB 7, 04131 SIBBO.

Ansökningstid för social- och hälsovårdsverksamhet t.o.m. 31.3 kl. 15:30.