Träff.

Träff. är en öppen mötesplats för äldre personer och andra kommuninvånare. Träffpunkten erbjuder kommuninvånarna en möjlighet att träffa andra och en plats att samlas på. Träffpunkten ger information om hobbyverksamhet och aktiviteter som ordnas av föreningar och klubbar. Träffpunkten ordnar evenemang och infosnuttar kring olika slags teman. Kommuninvånarna kan också själva framföra önskemål om olika slags evenemang och teman.

Träffpunkten ger också information om olika slags tjänster som framför allt riktas till äldre kommuninvånare. Servicehandledning för äldre är en av träffpunktens verksamheter.

I Träff. ordnas varierande öppet verksamhet.

Gör så här

Träff. finns på servicehuset Elsies utrymmen. Tilläggsuppgifter om verksamheten får du av servicehandledningen för äldre.