Tjänster för krigsinvalider

Militärskadelagen garanterar en krigsinvalids, hans makas och även änkans socialskydd, rehabilitering och övriga hälsotjänster.

Grunden för krigsinvalidens socialskydd är livräntan. Dessutom beviljas tilläggsränta, sjukvård och andra förmåner.

Man kan ansöka om ersättning bland annat för ändringsarbeten i bostaden, hemvård (inklusive måltidsservice, hemservice, stöd för närståendevård, boendeservice i serviceboenden, hemsjukvård och hjälpmedel), rehabilitering, institutionsvård, sjukvård och resekostnader.

Statskontoret betalar under vissa förutsättningar efter att en ersättningstagare har avlidit begravningshjälp till den avlidnes dödsbo. Till änkan/änklingen, en partner med vilken den avlidne levt i ett registrerat parförhållande och barnen kan beviljas försörjningspension.

Gör så här

Tilläggsuppgifter får du av Krigsinvalidernas Brödraförbunds Borgå avdelningen rf.

Öppet måndagar kl. 9-12 tfn 019 581 094

För vem och på vilka villkor

Ersättningar ansöks och betalas hos Statskontoret. Militärskadeersättningarna är skattefria.