Tandreglering för skolbarn

Behovet av tandreglering bedöms i samband med skolbarnens tandgranskningar. Ett barn som har ett gravt bettfel har rätt att få tandregleringsbehandling.

Genom tandreglering behandlas bettavvikelser som stör tändernas normala utveckling och funktion.

  • styrande korsbett i sidopartierna eller framme
  • kraftig tandtrånghet
  • stora disproportionaliteter i käkbenen
  • svåra djupa bett längst fram
  • problem med tandsprickning.

Smärre oregelbundenheter såsom små mellanrum mellan tänderna, tandrotationer eller smärre utrymmesbrist i tandraderna klassificeras som normalt bett. Det är vanligare med bettfel i de permanenta tänderna än i mjölktänderna.

En aktiv tandregleringsbehandling hos barn tar oftast cirka två år då behandlingen anpassas till käkens tillväxt och de permanenta tändernas frambrytande. Behandling av skelettala bettfel pågår oftast så länge som barnet växer.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

För vem och på vilka villkor

Tandregleringen är frivillig. Om du påbörjar den ska du följa vårdtider och anvisningar. Du kan själv påverka resultatet genom att följa anvisningarna för apparaterna. Vården kan avbrytas om du inte följer anvisningarna för tandställningen eller om du har missat tre eller flera mottagningstider som du inte har avbokat.

För tider som inte avbokas eller används debiterar vi en avgift av personer som fyllt 15 år.

Betalningsinformation

Tandreglering, liksom annan tandvård på hälsocentralen, är avgiftsfri för personer under 18 år. Om tandställningen går sönder eller tappas bort, kan kostnaderna för tillverkningen av en ny tandställning uppbäras.