Tandvårdsjour

Om du lider av plötsliga tand- eller munbesvär ska du söka dig till tandvårdens jourmottagning.

Den jourhavande tandläkaren har mottagning på vardagar, i Nickby eller Söderkulla. Du ska boka tid hos jourmottagningen på förhand per telefon.

Under kvällar, veckoslut och helgdagar får du brådskande vård i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS). Du får tandvård under nattetid enbart om du har omedelbart behov av vård som inte kan vänta till morgonen. Kontaktuppgifter och anvisningar hittar du i länken bredvid.

Allvarliga skador på tänder, mun, käke och ansikte sköts dygnet runt vid Tölö sjukhus i Helsingfors.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Ring alltid innan du söker dig till tandvårdens jourmottagning. Mun- och tandvården i Sibbo har en centraliserad tidsbeställning som betjänar dig vardagar kl. 8–15. Jourmottagningen sker enbart med tidsbeställning.

Om du behöver brådskande vård under övriga tider ska du kontakta Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts jour inom mun- och tandvård. Kontaktuppgifterna hittar du på HUS webbsida. En skötare bedömer vårdbehovet under telefonsamtalet och hänvisar dig till jouren vid behov.

För vem och på vilka villkor

Du har rätt till brådskande tandvård när

  • du har haft tandvärk som pågått i några timmar till upp till några dagar,
  • du har svårt att sova, äta eller arbeta på grund av värken,
  • värkmedicin inte hjälper mot smärtan,
  • du har märkbar svullnad, feber eller svårt att öppna munnen,
  • du har haft ett tandolycksfall.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Vården som ges är avgiftsbelagd i enlighet med förordningen. Tandvård är gratis för personer under 18 år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid dygnetruntjouren inom munhälsovården tar man hand om brådskande munhälsoproblem som inte kan vänta till följande vardag. Sådana är till exempel mun-, käk- och tandolyckor som kräver brådskande vård, plötsliga svullnader och att munnen inte sluts. Man ska också uppsöka jouren om det efter en mun- eller tandoperation förekommer kraftig blödning.

Däremot behandlas till exempel vanlig tandvärk och sprickor dagtid med smärtstillande läkemedel.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20130652