Studerandehälsovård

Studerandehälsovården omfattar hälso- och sjukvårdstjänster för studerande. Tjänsterna ordnas som en sammanhängande helhet. Hälsovårdarna ansvarar för studerandenas hälsoundersökningar i samarbete med en läkare, för samarbetet med studerandena tillsammans med vårdnadshavarna och de ansvariga handledarna, för att styra studerandena till eventuella fortsatta läkarundersökningar samt för första hjälpen och därtill hörande vårdarbete på sina egna verksamhetsställen.

I Sibbo kommun erbjuds studerandehälsovård till studerande i Sipoon lukio, Sibbo gymnasium och Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda.

Du kan besöka hälsovårdarens mottagning till exempel när du:

  • Är orolig över din hälsa eller ditt eget orkande
  • Har drabbats av en olycka i skolan eller på skolvägen
  • Har frågor om sexuell hälsa
  • Behöver en hälsoundersökning för körkort
  • Unga i uppbådsålder ska genomgå en hälsoundersökning före höstens uppbåd. Undersökningen utförs gratis. Du kan boka en tid när du har fått brevet med kallelse till uppbåd. Hälsoundersökningar för uppbådspliktiga ordnas via studerandehälsovården.

Nya studerande kallas till en hälsoundersökning under det första studieåret.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Hälsovårdaren för Sipoon lukio och Keuda har mottagning i Enter i Sibbo. Hälsovårdaren för Sibbo gymnasium tar emot besökare i gymnasiet. Du kan boka en tid per telefon, via Wilma eller per e-post, eller genom att besöka mottagningen.

Studerandena kan besöka hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning under den mottagningstid som meddelas i början av läsåret. Under övriga tider rekommenderas det att man bokar tid. Även vårdnadshavarna kan kontakta hälsovårdaren.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Studeranden vid gymnasium, yrkesskolor och högskolor har rätt till studerandehälsovårdstjänster i den kommuns region som läroanstalten befinner sig i. Till studerandehälsovården hör också hälso- och sjukvården under den tid den studerande deltar i inlärning i arbetet och arbetspraktik.

Sjukvården för studerande kan även ordnas på ett annat sätt, till exempel via Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

Studerandehälsovården omfattar två periodiska hälsoundersökningar på andra stadiet. Alla studerande erbjuds hälsoundersökningar och -tjänster enligt behov. Tjänster tillhandahålls också inom mental vård och alkohol- och drogfrågor, sexuell hälsa och mun- och tandvård.

Hälso- och sjukvårdslag http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326