Stöd för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar

Redskap, maskiner och anordningar till bostaden

Du kan ansöka om ersättning för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar till bostaden om du på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom är i absolut behov av dem för att klara de dagliga sysslorna. Ersättning betalas för skäliga anskaffningskostnader.

Redskap, maskiner och anordningar för de dagliga sysslorna

Du kan ansöka om ersättning för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar för de dagliga sysslorna om du behöver dem för att

  • röra dig
  • kommunicera
  • klara dig i de dagliga sysslorna

Ersättningen kan uppgå till hälften av de skäliga kostnaderna för anskaffningen av redskap, maskiner eller anordningar.

Vi rekommenderar att du ansöker om ersättning med funktionshinderservicens blankett före anskaffningen av redskap, maskiner och anordningar eller senast inom sex månader efter det att kostnaderna har uppstått. Bifoga kostnadsberäkning eller kvitto på anskaffningen. Hjälpmedel för medicinsk rehabilitering ersätts i regel inte.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.