Stöd för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar

Redskap, maskiner och anordningar till bostaden

Du kan ansöka om ersättning för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar till bostaden om du på grund av din funktionsnedsättning eller sjukdom är i absolut behov av dem för att klara de dagliga sysslorna. Ersättning betalas för skäliga anskaffningskostnader.

Redskap, maskiner och anordningar för de dagliga sysslorna

Du kan ansöka om ersättning för anskaffning av redskap, maskiner och anordningar för de dagliga sysslorna om du behöver dem för att

  • röra dig
  • kommunicera
  • klara dig i de dagliga sysslorna

Ersättningen kan uppgå till hälften av de skäliga kostnaderna för anskaffningen av redskap, maskiner eller anordningar.

Vi rekommenderar att du ansöker om ersättning med funktionshinderservicens blankett före anskaffningen av redskap, maskiner och anordningar eller senast inom sex månader efter det att kostnaderna har uppstått. Bifoga kostnadsberäkning eller kvitto på anskaffningen. Hjälpmedel för medicinsk rehabilitering ersätts i regel inte.

Gör så här

Du kan fylla i en handikappserviceblankett i Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Ansökan om handikappservice".