Specialomsorg för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Du är berättigad till specialomsorg om

  • ditt servicebehov beror på en medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, störning eller skada
  • denna sjukdom, störning eller skada har hämmat eller stört din utveckling eller dina psykiska funktioner
  • de allmänna tjänsterna inte är tillräckliga för dig.

Syftet med specialomsorgen är att hjälpa en person att reda sig i det dagliga livet, självständigt förtjäna sitt uppehälle och anpassa sig i samhället samt att tillförsäkra hen den vård och omsorg av annat slag som hen behöver.

Sibbo kommun köper tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning av bl.a. samkommunerna Eteva och Kårkulla samt av Rinnekoti.

Om du inte får tillräckligt tjänster med stöd av primärlagarna eller om tjänsterna inte bevakar dina intressen, ska ett specialomsorgsprogram utarbetas för dig.

Rätten till specialomsorgstjänster bedöms individuellt och beslutet om tjänsterna fattas av ledningsgruppen för specialomsorger.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Du kan fylla i en handikappserviceblankett i Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Ansökan om handikappservice".

E-tjänst