Bli familjevårdare

Av en familjevårdare förutsätts bland annat att han eller hon har förmåga att sköta om en äldre persons välmående och åtar sig uppgiften. För dem som är intresserade ordnar kommunen förberedande utbildning. Kommunen reder ut familjevårdarens lämplighet för uppgiften. Ett uppdragsavtal görs med en familjevårdare som är godkänd av kommunen.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Tilläggsuppgifter får du av handledare för familjevård.

För vem och på vilka villkor

  • En familjevårdare är en ansvarskännande vuxen som förbinder sig till sin uppgift.
  • Familjevårdaren har genomgått en förberedande utbildning och har godkänts i en utvärdering gällande sådan beredskap som förutsätts för uppgiften.
  • En familjevårdare lever i ett parförhållande eller ensam.
  • Innan den förberedande utbildningen inleds ber den som ansöker om att bli familjevårdare ett utlåtande av sin hemkommun om sin lämplighet att bli en familjevårdare.
  • Familjevårdaren har ett gott hälsotillstånd. Ett läkarintyg (T-intyg) begärs av den som vill bli familjevårdare före den förberedande utbildningen.
  • Relationerna mellan familjemedlemmarna är goda och familjens ekonomi stabil. Detta utreds under den förberedande utbildningen.
  • Familjevårdaren är samarbetsvillig. Samarbetsparter är den äldres anhöriga och närstående samt kommunens anställda.
  • Alla familjemedlemmar accepterar familjevården och personen som får familjevård har en jämlik ställning med de övriga familjemedlemmarna.

Betalningsinformation