Social- och hälsovårdsutskottet och individsektionen

Social- och hälsovårdsutskottet

Ombesörjer ordnandet av kommunens hälso- och sjukvårdsservice, socialservice, utkomstskydd, miljöhälsovård och veterinärvård. Dessutom handhar utskottet konsumentskydds-, rättshjälps- och nykterhetsfrågor.

Lilli Kahri, ordförande (Maarit Kivimäki)

Ilkka Sillanpää, viceordförande (Markus Pietikäinen)

Bodil Weckström (Maria Forss)

Juuso Tuulinen (Riitta-Kaisa Kosonen)

Suvi Vuoksenranta (Jaana Hyvärinen)

Henrik Gustafsson (Simon Sällström)

Kadir Turan (Pasi-Ilkka Väyrynen)

Monika Hämäläinen (Hannu Maliniemi)

Mari Nikkanen (Eva Kuntsi)

Individsektionen

Uppgiften är att garantera individens rättskydd. Sektionen behandlar ärenden som rör enskilda individer.

Eva Kuntsi, ordförande puh 050 572 3355 (Thomas Ekström)

Simon Sällström, viceordförande (Mikael Grönroos)

Raija Tikkanen (Monika Hämäläinen)

Gör så här

E-post till alla medlemmar i format: fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som sekreterare för social- och hälsovårdsutskottet fungerar förvaltningssekreterare Nina Grandell.

Som sekreterare för individsektionen fungerar förvaltningssekreterare Nina Grandell.