Social Kredit

Vi hoppas att du läser igenom texten noggrant innan du bokar en tid hos vår anställd. För mera information ring vuxensocialarbetets servicetelefon

Vem kan beviljas social kredit, och för vilka ändamål?

Social kredit är en finansieringsform avsedd för Sibbobor som har låga inkomster eller är mindre bemedlade och som på grund av bristande garantier eller betalningsanmärkningar inte har möjlighet att få kredit till rimliga kostnader någon annanstans.

Om du inte har tillräckligt med inkomster och/eller förmögenhet att betala nödvändiga utgifter såsom hälsovårdsutgifter, hemmets anskaffningar, hyresgaranti eller obetalda hyror och du inte är berättigad till utkomststöd kan du ansöka om social kredit för att klara av utgifterna. Det är också möjligt att få social kredit för att betala relativt små skulder, avbetalningar och obetalda räkningar. Social kredit kan också ansökas för anskaffningar som möjliggör sysselsättning samt för andra dylika utgifter som hjälper dig att klara dig självständigt.

När du ansöker om social kredit ska du motivera hur krediten skulle förbättra din situation och stödja dig i att klara dig självständigt.

Som kredittagare ska du ha sådana inkomster att du kan både betala räntan och avkorta ditt lån månatligen. Därför måste vi reda ut din helhetssituation gällande inkomster, utgifter och skulder innan krediten kan beviljas. Det kan hända att du har möjlighet att få kredit för samma ändamål till exempel från en bank. Då ska du först reda ut detta alternativ. Social kredit används som en sistahandslösning när man inte har tillgång till någon annan finansieringsform. På grund av detta förutsätter vi att du säljer all egendom som inte ingår i din bastrygghet innan krediten kan beviljas.

En frivillig betalningsanmärkning i ett kreditupplysningsregister ansöks för kredittagaren och den är i kraft under lånets återbetalningstid.

Kreditbelopp och ränta

Social kredit kan beviljas på ett belopp mellan 200 och 10 000 euro. Beloppet på den kredit som beviljas fastställs utifrån din kalkylmässiga betalningsmån, som beräknas utifrån dina nödvändiga utgifter och nettoinkomster per månad. Med andra ord betyder din betalningsmån skillnaden mellan dina inkomster och utgifter. Betalningsprogrammet för social kredit överenskoms enligt din betalningsförmåga. Lånet ska dock betalas tillbaka inom fem år.

På lånet tas ut en referensränta enligt 12 § i räntelagen (633/1982) utan klientspecifik marginal. Inga andra kreditkostnader tas ut för social kredit.

För vem och på vilka villkor

Vanligaste orsaker till ett nekande kreditbeslut

Den vanligaste orsaken till ett nekande kreditbeslut är att det inte finns någon betalningsmån för att sköta en kredit till det belopp som behövs. Om du ansöker om social kredit för att kunna betala dina skulder, får det totala beloppet på alla dina skulder sammanlagt vara högst 10 000 euro. Social kredit beviljas inte för att betala bort bara en del av skulderna. Om du har tillräckligt stor betalningsmån kan man dock välja att lämna ett eventuellt studielån utanför den sociala krediten, förutsatt att du har tillräckligt stora inkomster för att kunna sköta båda lånen samtidigt.

Social kredit kan inte beviljas om du inte har tillräckligt stor betalningsmån för att kunna betala tillbaka skulden inom fem år.

Du kan också få ett nekande beslut om du inte kan påvisa att du kan sköta den sociala krediten. I praktiken betyder detta att du till exempel har en visstidsanställning som tar slut innan krediten har betalats i sin helhet. Vi bedömer också hur du brukar använda pengar. Om du till exempel betalar normala räkningar (hyran och dylika) inom utsatt tid har du bättre möjligheter att få social kredit.

Ett nekande beslut kan också bero på att din betalningsmån skulle bli mycket hög, eller att du har egendom eller tillgångar som du kan sälja eller använda som säkerhet för ett lån i banken.

Företagare eller studerande kan inte beviljas social kredit (förutom undantagsvis). Personer som för en längre tid har levt på utkomststöd eller som omfattas av skuldsaneringen för privatpersoner kan inte beviljas social kredit

Betalningsinformation