Skolcoach

Skolcoachens arbete är verksamhet som inte är knuten till undervisningsskyldigheten.

En skolcoach är en lättillgänglig vuxen i skolans vardag. 

 Skolcoacherna har som uppgift att 

  • vara närvarande i skolan, delta i skolans vardag
  • stödja eleverna i att komma till skolan och vara närvarande i skolan
  • hjälpa eleverna att komma vidare i sina studier 
  • samarbeta med lärarna och elevvården
  • delta aktivt i samhälleligt elevvårdsarbete
  • främja en verksamhetskultur som förebygger mobbning, trakasserier och diskriminering i skolorna.