Servicedagar för äldre

På den här sidan:

Servicedagar ordnas tillsammans med föreningar. Servicedagar ordas på Widegård, Papisvägen 1134. Dagarna meddelas i lokala tidningar.

Trevligt samvaro med varierande program.

Gör så här

Mera information får du av servicehandledning för äldre.