Serviceboende

Serviceboende är avsett för personer med svår funktionsnedsättning som behöver vård, omsorg och boendetjänster

  • dagligen
  • kontinuerligt
  • i särskilt stor omfattning
  • under olika tider på dygnet men inte på natten

Kommunen har inte skyldighet att ordna serviceboende ifall tillräcklig omsorg om personer med svår funktionsnedsättning inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

Tjänsterna i anslutning till serviceboende kan ordnas i den egna bostaden genom behövliga ändringsarbeten i bostaden och t.ex. med hjälp av hemvården, stöd av närståendevård, avlöning av en personlig assistent eller genom att kombinera dessa tjänster.

Serviceboende kan också ordnas i servicehus, varvid servicehusets personal svarar för den vård, omsorg och övervakning som klienten behöver, och en personlig assistent i första hand hjälper klienten utanför servicehuset.

Gör så här

Du kan fylla i en handikappserviceblankett i Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Ansökan om handikappservice".

E-tjänst