Serviceboende

Serviceboende är avsett för personer med svår funktionsnedsättning som behöver vård, omsorg och boendetjänster

  • dagligen
  • kontinuerligt
  • i särskilt stor omfattning
  • under olika tider på dygnet men inte på natten

Kommunen har inte skyldighet att ordna serviceboende ifall tillräcklig omsorg om personer med svår funktionsnedsättning inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården.

Tjänsterna i anslutning till serviceboende kan ordnas i den egna bostaden genom behövliga ändringsarbeten i bostaden och t.ex. med hjälp av hemvården, stöd av närståendevård, avlöning av en personlig assistent eller genom att kombinera dessa tjänster.

Serviceboende kan också ordnas i servicehus, varvid servicehusets personal svarar för den vård, omsorg och övervakning som klienten behöver, och en personlig assistent i första hand hjälper klienten utanför servicehuset.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.