Serviceboende med heldygnsomsorg

Serviceboende med heldygnsomsorg är avsett för personer som inte längre klarar av att bo hemma med hjälp av hemvård, anhöriga och stödservice.

Serviceboende med heldygnsomsorg för äldre erbjuds av boendeenheterna Solgränd, Sommarvind och Solliden i Sibbo. En del av serviceboende anskaffas av privata serviceproducenter.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Tilläggsuppgifter om ansökning till serviceboende med heldygnsomsorg får du av välfärdsområdets servicerådgivning.

För vem och på vilka villkor

Ansökning till Serviceboende med heldygnsomsorg görs via servicehandledning för äldre. Innan beslutet fattas görs en bedömning av funktionsförmågan och servicebehovet. Beslutet fattas i en mångprofessionell servicehandledningsgrupp.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Invånaren betalar hyra för sitt boende samt vård- och serviceavgift och måltidsavgift som baserar sig på inkomsterna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man kan bo på ett serviceboende med omsorg dygnet runt om:

  • Behovet av vård och omsorg dygnet runt beror på sjukdom, ålderdom eller skada.
  • Vården och omsorgen kan inte genomföras på annat sätt.

Serviceboende dygnet runt för personer med funktionsnedsättning kan också ordnas i hemmet.

Att bo på ett serviceboende med heldygnsomsorg kan vara kontinuerligt eller kortvarigt. Det omfattar förutom vård, omsorg och handledning även aktiviteter som upprätthåller och främjar klientens funktionsförmåga, utomhusvistelse och motion, måltids- och klädvård, tvätt- och städservice samt andra nödvändiga tjänster oberoende av tid på dygnet.

Klienten kan själv möblera sin bostad. Hen betalar en månadsavgift för serviceboende med vård dygnet runt. I den ingår hyra, måltidsavgift och serviceavgift. Klienten betalar dessutom sina läkemedel och andra kostnader (t.ex. hårklippning). Serviceboende med vård dygnet runt tillhandahålls av offentliga och privata serviceproducenter.

Socialvårdslag https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141301