Service som stöder rörligheten

Du är berättigad till färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning:

-om du har särskilda svårigheter att röra dig

-du på grund av din funktionsnedsättning eller din sjukdom inte kan

anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter

-olägenheten som funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför är

långvarig.

Du är berättigad till minst 18 månatliga enkelresor för att uträtta ärenden och utöva fritidsintressen samt för nödvändiga arbets- och studieresor.

Ansökan om färdtjänst kan göras antingen genom att fylla i en elektronisk eller en pappersblankett.