Service som stöder rörligheten

Du är berättigad till färdtjänst för personer med svår funktionsnedsättning

  • om du har särskilda svårigheter att röra dig
  • du på grund av din funktionsnedsättning eller din sjukdom inte kan

anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter

  • olägenheten som funktionsnedsättningen eller sjukdomen medför är

långvarig

Du är berättigad till minst 18 månatliga enkelresor för att uträtta ärenden och utöva fritidsintressen samt för nödvändiga arbets- och studieresor.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna och anvisningar för att uträtta ärenden på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.