Seniorcentrets motionssal

Motionssalen är öppen för alla äldre Sibbobor kl. 7.00–20.00. Användningen av motionssalen är avgiftsfri.

Motionssalen är reserverad för Dagcentralens kunder vardagar kl. 9.00–13.00. Övriga tider är motionssalen öppen för alla.

Motionssalen kan reserveras för grupper efter kl. 14.00. En reserveringslista finns på motionssalens dörr. Reserveringarna ska alltid göras via Dagcentralens ledare.

Äldre personer har möjlighet att delta i en introduktionskurs (längd 2,5 h), där man går igenom grunderna i motionssals träning och hur maskinerna ska användas.

Gör så här

Du kan fråga om motionssalen, reserveringar och grupper via dagcentralen.