Röntgen

Röntgen i Sibbo betjänar patienter inom HNS:s specialsjukvård och primärhälsovården i kommuner oberoende av kommungränserna. Patienten ska ha en elektronisk remiss av läkare. Vid röntgen i Sibbo utförs vanliga röntgenundersökningar (bl.a. av skelettet, lungor och tänder)

Undantag utgör följande undersökningar

  • Skoliosröntgen och mekaniska axlar (Borgå sjukhus röntgen)
  • Bentäthetsmätningar (Elielplatsens röntgen)
  • UL-undersökningar (Borgå sjukhus röntgen)

Om du fått en remiss från HNS, kan du besöka vilken enhet inom HNS-Bilddiagnostik som helst.

Gör så här

Till en vanlig röntgenundersökning i HNS-Röntgen i Sibbo kan man komma utan tidsbeställning.

Du kan beställa tid per telefon tisdag - torsdag kl. 8:45 - 9:15 eller vid tidsbeställningen på läkarmottagningarna, till exempel i samband med läkarbesök.

Röntgenutlåtanden fås av läkaren eller sjukskötaren genom att beställa en telefon- eller mottagningstid.

För vem och på vilka villkor

För alla undersökningar behövs en remiss antingen av en hälsocentralläkare eller sjukvårdsdistriktets läkare. Röntgenundersökningar med privatläkarremiss görs inte.

Inom den offentliga hälso- och sjukvården behövs alltid läkarremiss för bilddiagnostiska undersökningar. Privata serviceproducenter tillhandahåller bilddiagnostiska tjänster även utan remiss.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Bilddiagnostik kan användas som hjälpmedel när sjukdomar undersöks och i uppföljningen av vården. Till diagnostiken hör till exempel röntgen- och datortomografiundersökningar, magnet- och ultraljudsundersökningar, termografi och isotopkartläggningar. Även livsprocesser såsom sömn, aktivitet eller hjärnans elektriska funktion kan skannas.

Bilddiagnostiska undersökningar genomförs av sjukhus, social- och hälsovårdscentraler och privata tjänsteproducenter. Vissa bilder kan också tas och förmedlas vidare från patientens hem.