Rekreationsområden i skärgården

Rekreationsområden ägts av kommunen är Abbor, Furuholmen,Östholmen, Vilstrand på Söderkullalandet, Möholmen och bastuholmen samt ett område på Norrkullalandet. Pörtöline sköter förbindelsetrafiken i Sibbo.

Paddlingskartan som Föreningen Nylands Friluftsområden gett ut kan köpas hos Sockengårdens kundtjänst (5€/st.)

Båtresor i skärgården

Pörtö Line handhar förbindelsebåttrafiken i Sibbo.

Båttransport ordnas också av:

Granö Sjötransport, Björnsövägen 34, 00890 Helsingfors, tfn 09- 877 1095, 040 550 9824, 0400 464 419.

Tjänster:

Seasong, tfn 010 346 6144. Fester, möten samt rekreations-och inkvarteringstjänster i Sibbo skärgård.

Norkullalandets utsiktstorn
Utsiktstornet i Norrkullalandet
Norrkullalandet grill
Norrkullalandets grillområdet
Norrkullalandet stig
Stig i Norrkullalandet
Norrkullalandet beachvolleyplan
Norrkullalandet beachvolleyplan
Norrkullalandets badstrand
Norrkullalandets badstrand
Norrkullalandet ljungar
Norrkullalandet ljungar och hav
Östholmens badstrand
Östholmen badstrand
Östholmen och Pörtö Line
Östholmen och Pörtö Line
Östholmen utedass
Östholmen utedass
Furuholmen grillområde
Furuholmen grillområde
Vilstrand brygga och bergområde
Vilstrand brygga och bergområde