Rådgivningens psykologtjänster

Syftet med rådgivningspsykologens tjänster är att främja barnets sunda utveckling, stödja föräldraskapet och upptäcka eventuella problem i ett tidigt skede. Tjänsten är avsedd för Sibbobarn under skolåldern och deras vårdnadshavare. Tjänsten är konfidentiell och avgiftsfri.

Du kan kontakta rådgivningspsykologen om

  • du är oroad över ditt barns rädslor, känslighet, utmanande beteende, koncentrationssvårigheter eller känsloreglering
  • ditt barn har svårigheter på daghemmet eller i gruppsituationer
  • du känner oro angående graviditet, förlossning eller familjelivet
  • du önskar stöd i frågor som berör föräldraskap
  • du är oroad över ditt eget välmående

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Du kan ringa rådgivningspsykologen under telefontiden tisdag–fredag klockan 12–12.45. Du kan också diskutera behovet av tjänsten med din hälsovårdare, som kan göra en kontaktbegäran med ditt lov. Remiss behövs inte.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för mödra- och barnrådgivningens klienter.

Betalningsinformation