Rådgivningens familjearbete

Rådgivningens familjearbete stödjer och hjälper familjerna under graviditeten och småbarnsåren. Samtal med familjehandledaren kan ordnas på kort varsel och utan remiss. Samtalen är konfidentiella. Besöken ordnas i första hand i familjens hem.

Du kan be oss om hjälp om

  • du känner dig osäker som förälder
  • du har problem med amningen
  • ditt barn gråter eller har sömnproblem
  • vardagen med barnet känns utmanande
  • du är utmattad eller deprimerad
  • du önskar få hjälp i fostran

Syftet med rådgivningens familjearbete är att lyssna på familjens behov och utgående från dessa stöda och stärka familjens egna resurser under graviditeten och småbarnsåren.

Hembesök under graviditeten

Vi kontaktar alla familjer som väntar barn och bokar en tid för hembesök. Diskussionen under hembesöket utgår från de blivande föräldrarnas önskemål. Under samtalet diskuterar man till exempel familjens situation, den kommande förlossningen och föräldraskapet, utmaningar i en familj med spädbarn, föräldrarnas resurser och timanvändning, amning samt barnets dygnsrytm, sömn och gråt.

Hembesöket görs i graviditetens slutskede vid en tidpunkt som är lämplig för familjen. Under besöket berättar vi även om Sibbo kommuns tjänster för barnfamiljer.

2 mån besök: Alla familjer erbjuds återbesök 2-3 månader efter förlossningen då bl.a. familjens mående, babyns rytm och sömn kan diskuteras.

Babyträff

Vårens Babyträffar 10.1.-30.5.2023.

Babyträffen är för barn under 1,5 år med föräldrar.

På Babyträffen träffar du andra föräldrar i samma livssituation. Vi dricker kaffe, pratar och leker med babysarna.

Nickby: Daghemmet Lillhjärta (Södra skolvägen 3, 04130 Sibbo) på tisdagar kl. 13-15

Söderkulla: Pleissi (rött trähus, Lärdomsvägen 6b, 01150 Söderkulla) på tisdagar kl. 9.30-11.30

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Du kan kontakta oss via telefon.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är menad för gravida kvinnor och familjer med barn i rådgivningsåldern.

Betalningsinformation