Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Övervakat och stöttat umgänge

Övervakat och stöttat umgänge är en tjänst som möjliggör att barnet och den föräldern som inte bor med barnet kan träffas under trygga förhållanden. Avsikten med umgänget är att stöda förhållandet mellan barnet och föräldern. Umgänget ordnas i samråd med barnet, familjen och samarbetsnätverket, och situationen granskas i synnerhet ur barnets synvinkel. De är avgiftsfria för klienterna.

Gör så här

Kontakta Östra Nylands familjerättsliga enhet per telefon under telefontiden eller per e-post.

Telefontid må–to kl 9–11 och 13-14.

För vem och på vilka villkor

Övervakade och stöttade träffar med barnet arrangeras enligt rättens beslut, barnatillsyningsmannens avtal eller socialarbetarens skriftliga begäran.