Mödrarådgivningen

Mödrarådgivningen följer med graviditeten och stödjer mammans, det kommande barnets och hela familjens hälsa och välmående. I rådgivningen vill man också så tidigt som möjligt upptäcka eventuella störningar och problem i graviditeten och åtgärda dem genom att ordna vård, hjälp och stöd enligt behov.

Under graviditeten gör du flera besök hos mödrarådgivningen. Båda föräldrarna är välkomna att delta i alla kontrollbesök, men speciellt gärna får båda delta i de så kallade omfattande hälsoundersökningarna. I en omfattande hälsoundersökning kan man även beakta hela familjens eventuella behov av stöd.

Gör så här

När graviditetstestet är positivt ska du boka tid för ditt första besök hos hälsovårdaren i ditt eget distrikt. Vanligtvis besöker man mödrarådgivningen för första gången under graviditetsveckorna 7–9.

Innan det första besöket ska du fylla i och returnera en elektronisk blankett för förhandsuppgifter samt en förfrågan om rusmedelsbruk. Det önskas att även den blivande pappan fyller i förfrågan om rusmedelsbruk för sin egen del. Aktivera dina uppgifter i Maisa-appen eller via en webbläsare, så att vi i samband med ditt första rådgivningsbesök kan skriva dig en remiss till ultraljudundersökningar.

Kontrollera vem din egen hälsovårdare är från den bifogade listan enligt din hemadress. Ring din egen hälsovårdare under telefontiden måndag–torsdag kl. 12:00–12:45. Om telefontiden inte passar dig kan du också boka en lämplig telefontid elektroniskt.

Om du vill avboka ditt besök hos rådgivningen, ring hälsovårdaren under telefontid eller skicka ett textmeddelande till det gemensamma numret för alla rådgivningar. Kom ihåg att skriva kundens namn och födelsetid i meddelandet.

Bekanta dig också med rådgivningens tips om nyttiga länkar. Där hittar du bland annat en lista av de blodprov som tas under gravitetstiden.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gravida kvinnor och familjer som väntar barn har rätt till mödrarådgivningens tjänster. Rådgivningsbyrån följer upp graviditeten och hur barnet och modern mår efter förlossningen. Rådgivningen stöder också föräldraskapet. Det är bra att avtala om det första besöket genast när graviditeten är säker.

Vid mödrarådgivningen görs de undersökningar som behövs, fostrets hjärtljud följs och den gravidas fysiska och psykiska välbefinnande stöds. Om det uppstår problem under graviditeten skickar läkaren eller hälsovårdaren den gravida på undersökningar till mödrapolikliniken. Under graviditeten kan en blivande mor delta i två ultraljudsundersökningar.

Mödrarådgivningen strävar efter att identifiera stödbehov hos gravida och deras familjer så tidigt som möjligt. Gravida och deras familjer stöds i samarbete med till exempel social- och missbrukartjänster.

Mödrarådgivningen kan också hjälpa med ansökan om moderskaps-, faderskaps- och föräldraförmåner och skriva ut intyg som behövs för ansökningarna. Om ett barn föds utom äktenskapet kan barnets far bekänna faderskapet på rådgivningen under graviditeten. Den gravidas make eller en annan stödperson är alltid välkommen med till rådgivningsbyrån.

Hälso- och sjukvårdslag

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326