Minnespoliklinik

Sibbo minnespoliklink är avsedd för över 65- åriga sibbobor. Då det är fråga om en lågtröskeltjänst behövs ingen remiss. Vem som helst (t.ex. kunden, anhöriga, hemvården eller hälsostationen) som är orolig eller intresserad av minnesfrågor kan ta kontakt. Det går bra att ta kontakt antingen via e-post eller telefon. Det finns ingen specifik telefontid. En minneskoordinator ansvarar för verksamheten inom hela området.

På minnespoliklinken gör man preliminära minnesundersökningar, varefter man vid behov bokar en tid till neurologens mottagning för vidare undersökningar. Neurologen finns på plats två gånger i månaden. Neurologens huvudsakliga uppgift är att diagnostisera minnessjuka, varefter det medicinska vårdansvaret vanligtvis flyttar tillbaka till den egna hälsostationen. På neurologens mottagning tar man också emot över 65- åriga personer med Parkinsons-sjukdom för kontrollbesök.

Ifall det konstateras en minnessjukdom, hör den regelbundna uppföljningen, då en diagnos har ställts, till minneskoordinatorn. I första hand riktar sig denna uppföljning till kunder som inte sedan tidigare omfattas av hemvården eller närståendevården. Det går också bra att ta kontakt med minneskoordinatorn ifall det i bakgrunden finns en tidigare diagnos gällande minnessjukdom (om en kund t.ex. flyttat från annan ort eller anlitat privat hälsovård).

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.