Markanvändningssektionen

Markanvändningssektionen

Kommunstyrelsen har en markanvändingssektion, som har till uppgift att handha kommunens markpolitik och planering av markanvändning.

Juhani Rantala, ordförande tfn 050 589 5060 (Max von Hellens)

Kicka Lindroos, SFP, viceordförande (Micaela Röman)

Ritva Tarvainen, Saml (Peter Nortamo)

Rasmus Lindroos, RN (Claudia Lundberg)

Jarkko Sinda, Sannf (Eero Hult)

Tanja Åkerfelt, SFP (Mia Wikström)

Karl-Erik Oljemark, SFP (Tom Sundbäck)

Gör så här

Medlemmarna har e-post i formatet fornamn.efternamn(at)sibbo.fi. Vänligen använd inte e-posten för att skicka personuppgifter eller sekretessbelagd information.

Som sekreterare för markanvändningssektionen fungerar förvaltningssekreterare Katja Eloranta.