Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Lokalitetsförvaltningens kundservice

Lokalitetsförvaltningens kundservice sköter enhetens dagliga kundservice samt tar hand om lokalernas uthyrning och visningar, kundbesök och inneluftsfrågor.

Fastighetskoordinatorn hjälper dig om du har eventuella öppna frågor eller ärenden som rör fastigheter i kommunens ägo och som du behöver reda ut. Fastighetskoordinatorn tar hand om vår kundkrets på ett omfattande sätt och du kan träffa hen ofta i våra fastigheter, till exempel i skolor eller daghem. Koordinatorn är också den person som man ska kontakta för att vid behov föra ärendet vidare till experterna i enheten Lokalitetsförvaltning för behandling.

Kundbetjäningschefen har som uppgift att sköta bredare helheter såsom kommunikation, uthyrning av lokalerna både internt och externt, förvaltningsarbete, inneluftsfrågorna i kommunen samt samarbetet med myndigheterna. Hen svarar också för den dagliga verksamheten i fastigheterna och att den löper smidigt, samt tar hand om eventuella reklamationer.

Lekplats.