Läsårets arbetstider och lov

Läsåret 2022–2023

Läsåret inleds onsdagen 10.8.2022

Hösttermin: (ons) 10.8.2022 – (ons) 21.12.2022

Höstlovet: (ons) 19.10.2022 – (fre) 21.10.2022

Vårtermin: (mån) 9.1.2023 – (lör) 3.6.2023

Sportlov: vecka 8 (mån) 20.2.2023 – (sön) 26.2.2023

  • Lovdagar: skärtorsdag 6.4.2023 och fredagen efter Kristi himmelfärdsdag 19.5.2023.
  • De svenskspråkiga lågstadieskolorna, årskurs 1–6, har ledigt skärtorsdagen 6.4.2023 och fredag 28.4.2023. Fredag 19.5.2023 är en arbetsdag för årskurserna 1–6 i de svenskspråkiga skolorna.

Läsåret 2023–2024

Läsåret inleds onsdagen 9.8.2023

Hösttermin: (ons) 9.8.2023 – (tor) 21.12.2023

Höstlovet: (ons) 18.10.2023 – (sön) 22.10.2023

Vårtermin: (mån) 8.1.2024 – (lör) 1.6.2024

Sportlov: vecka 8 (mån) 19.2.2024 – (sön) 25.2.2024

Lovdagar: Skärtorsdag 28.3.2024 och fredagen efter Kristi himmelfärdsdag 10.5.2024.