Jourmottagningen i Sibbo hälsocentral ger första hjälp och annan brådskande vård under vardagar. Jouren tar emot alla som behöver brådskande hjälp oberoende av personens hemkommun.

Övriga tider ansvarar samjouren vid Borgå sjukhus för jourmottagningen.

Gör så här

Om du behöver första hjälp eller annan brådskande vård gärna ringa upp hälsocentralen kl. 8- 10.

Jourmottagningen i Sibbo hälsocentral ger första hjälp och annan brådskande vård på vardagar måndag–torsdag kl. 8–17 och fredag kl. 8–16.

Övriga tider får du brådskande vård av Borgå sjukhus jour.

För vem och på vilka villkor

Hälsocentralens jourmottagning och första hjälp är avsedd för alla som behöver brådskande vård oberoende av personens hemkommun.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid jouren ges patienten brådskande vård. Behovet av vård kan orsakas av plötsligt insjuknande eller skada, en försämring av en långvarig sjukdom eller en funktionsnedsättning. Vid jouren behandlas alla patienter som behöver brådskande hjälp oavsett var de bor.

En skötare eller läkare bedömer patientens vårdbehov och fastställer hur brådskande behovet av vården är. Om behovet av vård inte är brådskande bör patienten uppsöka till hälsocentralen under tjänstetid.

Jourtjänsterna är tillgängliga alla tider under dygnet. Dygnetruntjour ordnas i anslutning till stora hälsocentraler och sjukhus.

Hälso- och sjukvårdslag

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101326