HUS-laboratorietjänster

I hälsovårdens laboratorier undersöks och analyseras bland annat blod-, urin- och cellprover, och tester utförs.

HUSLAB betjänar dig huvudsakligen med tidsbeställning under coronaepidemin. Orsaken till åtgärderna är att man vill trygga allas hälsa.

Gör så här

Innan provtagningen är det skäl att bekanta sig med anvisningarna från den behandlande läkaren eller laboratoriet. Det kan till exempel hända att man inte får äta eller dricka innan provtagningen.

Du kan beställa tid till HUSLAB via webben eller genom att ringa till dess telefonservice.

Kädet järjestelevät laboratorionäytteitä

För vem och på vilka villkor

För den offentliga hälsovårdens laboratorietjänster behöver du remiss från en läkare eller sjuksköterska. Remissen fastställer vad som ska undersökas i provet

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I hälsovårdens laboratorier undersöks och analyseras bland annat blod-, urin- och cellprover, och tester utförs. För den offentliga hälsovårdens laboratorietjänster krävs remiss från en läkare eller sjuksköterska. Remissen fastställer vad som ska undersökas i provet. Innan provtagningen är det skäl att bekanta sig med anvisningarna från den behandlande läkaren eller laboratoriet. Det kan till exempel hända att man inte får äta eller dricka innan provtagningen.

Vissa privata laboratorietjänster kan man gå till även utan remiss, om man själv kan fastställa vilka slags laboratorieundersökningar man behöver. De privata laboratorierna fakturerar för sina tjänster enligt sina prislistor.