Krisarbete

Hjälp och stöd för vuxna, barn och familjer i Sibbo som upplevt en traumatisk händelse.

Har du eller någon närstående råkat ut för traumatisk kris, t.ex.

  • plötsligt dödsfall i den närmaste kretsen
  • självmord/självmordsförsök
  • svår sjukdom
  • fallit offer för ett brott eller varit med i en olycka
  • varit ögonvittne eller med i en ”nära ögat”-situation

I fall du funderar på att ta kontakt för din egen del eller för någon närstående, kom ihåg att ett samtal till jourtelefonen inte förpliktigar dig till något. Du kan berätta om din situation för krisarbetaren. Efter detta bedömer vi tillsammans behovet av vidare åtgärder och planerar dem.

Krishjälp är alltid konfidentiellt och gratis för kunden. Personalen i Sibbo kommuns krisgrupp är utbildad i krishantering.