Kosttjänster

Kostservicen i Sibbo kommun tillreder och delar ut mat till kommunens skolor, daghem, personalmatsalar och äldre personer. Målet och utgångspunkten för kostservicen är att producera högklassig måltidsservice till alla kundgrupper. Kostservicen betjänar kunderna i alla skeden av livscykeln. Kostservicen främjar kommuninvånarnas hälsa och välfärd genom att iaktta kostrekommendationerna för de olika kundgrupperna och genom att vägleda kunderna att göra hälsosamma val i vardagen.

Kostservicen i Sibbo kommun följer statens näringsdelegations rekommendationer för skol- och daghemsbespisningen samt för mat som serveras inom äldreomsorgen. Sibbo kommun deltar i programmet Stegvis mot eko. Vi har nu avancerat till steg tre. Vi strävar också efter att skaffa våra livsmedel så nära som möjligt. I regel är alla de mjölk-, kött- och fjäderfäprodukter samt halvfabrikat som vi använder av inhemskt ursprung. Också fisken och fiskprodukterna är i huvudsak MSC- och hjärtmärkta. En del av fisken är av inhemskt ursprung. Andelen inhemska rotsaker, frukter och grönsaker beror på säsongen. Pastan och riset är fullkorn eller mörka varianter. Salladen serverar vi som komponenter, så att var och en kan bygga upp sin egen salladsportion.

Våra matlistor görs alltid upp för sex veckor åt gången. Då kan vi beakta olika helger samt växlingarna i säsongerna. Matlistorna ges ut för tre veckor åt gången.

Kostservicens verksamhet är centraliserad till tre tillredningskök.

Antalet utdelningskök är 23.