Kartor och geodata

Kommunen utarbetar och upprätthåller olika slags kartmaterial och elektroniska karttjänster som också kan utnyttjas av våra kunder.

Sibbo kommunens karttjänst, karttjänst för planläggningen och spårkartstjänsten mSki hittar du som separata karttjänster.

Följande tryckta kartor finns också i elektroniskt format:

  • Turistkarta
  • Skärgårdskarta
  • Rivkarta

Du kan beställa och köpa dessa kartprodukter från SibboInfo i Sockengården:

  • Utdrag ur grundkarta
  • Utdrag ur fastighetsregistret
  • Fastighetsregisterkarta
  • Lagfartsbevis
  • Gravitationsbevis

Gör så här

Du kan bekanta dig med kartmaterialen på Sibbo kommuns webbplats.

För vem och på vilka villkor

Kartmaterialet på Sibbo kommuns webbplats kan användas fritt.

Maksullisuuden tiedot

FreeOfCharge

Du kan se priser för kartmaterial på sidan Priser på kartmaterial.