HUS Diagnostikcentrum

HUS Diagnostikcentrum i Sibbo. Laboratorierna betjänar huvudsakligen med tidsbokning. Könummertjänsten är endast för jourprovtagning och för kunder, som kommer efter eller returnerar provburkar. Du kan boka en provtagningstid på HUSLAB:s internetsida eller genom att ringa laboratorietjänsternas tidsbokningsnummer.

Nickby laboratorium

Nickby social- och hälsocentral

Jussasvägen 14

04130 Sibbo

Öppettider

må–fre 7.00–14.30

Söderkulla laboratorium

Söderkulla social- ja hälsocentral

Amiralvägen 4 B1, 2:a våningen

01150 Söderkulla

Öppettider

må–to 7.00–14.30

fre 7.00–13.30

Tidsbokning och kundrådgivning

09 471 86800

må–fre 7.30–15.30

www.huslab.fi/ajanvaraus

Gör så här

Innan provtagningen är det skäl att bekanta sig med anvisningarna från den behandlande läkaren eller laboratoriet. Det kan till exempel hända att man inte får äta eller dricka innan provtagningen.

På Mina Kanta-sidor kan du se dina recept och uppgifter om expediering av dem, anteckningar som rör din vård, laboratorie- och röntgenundersökningar samt uppgifter om barn under 10 år som du har vårdnaden om. Efter hand blir det möjligt att se uppgifter om barn i åldern 10–17 år, när man inom hälso- och sjukvården har gjort de nödvändiga ändringarna i patientdatasystemen. På Mina Kanta-sidor kan du be att få recept förnyade samt spara ditt livstestamente och din donationsvilja. På Mina Kanta-sidor kan du också hålla koll på ditt välbefinnande och läsa dina uppgifter som sparats med en hälsoapplikation.

Kädet järjestelevät laboratorionäytteitä

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I hälsovårdens laboratorier undersöks och analyseras bland annat blod-, urin- och cellprover, och tester utförs. Du behöver en remiss från en läkare eller sjukskötare till laboratorietjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården. Remissen fastställer vad som ska undersökas i provet. Bekanta dig med den behandlande läkarens eller laboratoriets anvisningar före provtagningen. Det kan till exempel hända att man inte får äta eller dricka innan provtagningen.

Vissa privata laboratorietjänster kan man gå till även utan remiss, om man själv kan fastställa vilka slags laboratorieundersökningar man behöver. De privata laboratorierna fakturerar för sina tjänster enligt sina prislistor.