Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Hälsostationsservice

På Nickby social- och hälsostation har patienterna alla vardagar tillgång till brådskande och icke-brådskande mottagning. Dessutom är också HNS-Bilddiagnostiks röntgenenhet och HUSLAB:s provtagningsställe samt husets andra experter, som t.ex. socialarbetarna, tillgängliga under vardagarna. Därtill erbjuds också rehabiliteringstjänster så som fysioterapi och talterapi samt som köptjänst också ergoterapi. På hälsostationen finns också rådgivningen.

Brådskande mottagning (jour)

Kontakta hälsostationen snarast om du behöver första hjälp eller annan brådskande vård. Vi använder oss av en automatisk telefonservice. Om linjen är upptagen och du inte vill vänta, begär tjänsten dig att slå in eller säga ditt telefonnummer samt riktnummer. Du blir uppringd från hälsostationen så fort som möjligt, senast inom samma dag. Du kan också besöka Nickby social- och hälsostation för tidsbeställning.

Jourtider ges till sjukskötare, läkare och fysioterapeuter. De fungerar som ett team och kan konsultera varandra vid behov. På jouren vårdas t.ex. följande fall; akuta infektioner och olycksfall.

Icke-brådskande mottagning

På läkar- och skötarmottagningen undersöks, bedöms och behandlas hälsa och sjukdomar i samförstånd med dig.

Specialsjukvård

Kommuninvånare får huvuddelen av specialsjukvårdstjänsterna på sjukhus inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och en liten del hos privata serviceproducenter. Behovet av specialsjukvård avgörs alltid av hälsocentralläkaren. Vid behov kan betalningsförbindelse fås även till andra än HNS tjänster. Ett sådant behov kan uppstå t.ex. då HNS inte kan erbjuda en viss tjänst.

Gör så här

Telefonservice

Hälsocentralen och jour

+358 9 2353 6001

Jourhjälpen

116 117