Fysioterapi är medicinsk rehabilitering vars syfte är att förbättra och/eller upprätthålla rörelse- och funktionsförmågan hos personer i olika åldrar.

Fysioterapi behövs om funktionsförmågan har sänkts till följd av en sjukdom, en sjukdoms följdtillstånd, en medfödd skada, en olycka eller åldrande. Fysioterapi stöder även klientens förmåga att klara sig självständigt och använda sina egna krafter.

Fysioterapi är en del av primärvården.

Gör så här

Du kan fråga om dina möjligheter att få fysioterapi genom att ringa fysioterapirådgivningen på vardagar kl. 11:30–12:30.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Fysioterapi är medicinsk rehabilitering som syftar till att ta bort smärta och förbättra rörelse-, funktions- och arbetsförmågan. Fysioterapi grundar sig på en intervju med och en undersökning av patienten samt en klinisk slutledning utifrån dessa. Fysioterapi omfattar handledning, rådgivning, terapeutiska övningar och manuell terapi.

I fysioterapin behandlas till exempel smärtor i stöd- och rörelseorganen samt olika rörelse- och belastningsskador. I vården betonas patientens egen aktivitet.

Fysioterapeuten undersöker patientens hållning, bedömer rörligheten och försöker hitta orsaken till problemet. Han eller hon gör upp ett övningsprogram för patienten och handleder och ger råd om övningarna. Fysioterapeuten bedömer också hur behandlingen framskrider vid varje besök.

Folkhälsolag

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1972/19720066