Funktionshinderservicens kontaktuppgifter

Det finns många olika tjänster för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Ofta kan tjänsterna ordnas med primärtjänster som är avsedda för alla kommuninvånare och i samarbete med olika instanser. Om primärtjänsterna inte är tillräckliga, kan tjänster enligt handikappservicelagen och specialomsorgslagen också beviljas. Personer med funktionsnedsättning kan få hjälp och handledning av funktionshinderservicens anställda för att hitta just de tjänster och stödformer som de behöver.

Personliga klientbesök hos funktionshinderservicen ordnas med tidsbeställning.