Funktionshinderservicens kontaktuppgifter

Det finns många olika tjänster för personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Ofta kan tjänsterna ordnas med primärtjänster som är avsedda för alla kommuninvånare och i samarbete med olika instanser. Om primärtjänsterna inte är tillräckliga, kan tjänster enligt handikappservicelagen och specialomsorgslagen också beviljas. Personer med funktionsnedsättning kan få hjälp och handledning av funktionshinderservicens anställda för att hitta just de tjänster och stödformer som de behöver.

Personliga klientbesök hos funktionshinderservicen ordnas med tidsbeställning.

Postadress: Sibbo kommun, handikappservicen, PB 7, 04131 SIBBO

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Tjänsterna tillhandahålls på samma verksamhetsställen som förut. Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

Gör så här

Du kan fylla i en ansökan om handikappservice och ansökan om färdtjänst i Mina tjänster. Välj "Socialservice" och därifrån "Ansökan om handikappservice" eller "Ansökan för färdtjänst".

E-tjänst