Förnyelse av recept

Du kan be att dina recept förnyas på hälsocentralen, i apoteket eller via Mina Kanta-sidor.

För att kunna förnya receptet bör läkaren känna till dina sjukdomar och övriga mediciner. Recepten för regelbunden medicinering förnyas i samband med årsgranskningen antingen på läkarens mottagning eller via sjukskötaren.

Elektroniskt recept är ett recept som en läkare utfärdar och undertecknar elektroniskt och sparar i ett centraliserat datasystem. Du kan också via din egen dator skicka ditt recept att förnyas vid hälsostationen. Det här gör du enkelt genom att logga in på tjänsten Mina Kanta-sidor med dina bankkoder, ett elektroniskt ID-kort eller ett mobilcertifikat.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Förnyandet av recept tar 8 dygn. Du ska skicka recepten för förnyande två veckor innan medicinerna tar slut. Dessutom är det bra att se till på förhand, att man har tillräckligt av de mediciner man använder permanent, under semestertiden.

Om du matar in ditt mobiltelefonnummer när du lämnar din begäran kan du få ett sms när din begäran är behandlad hos sjukvården. Det förnyade elektroniskt receptet kan läsas i Mina Kanta-sidor.

För vem och på vilka villkor

Du kan att ett recept ska förnyas om läkemedel redan har köpts med receptet.

Recept som är giltiga i två år kan förnyas under 28 månader räknat från förskrivningsdatum. Övriga recept kan förnyas under 16 månader.

Betalningsinformation

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Begäran om förnyelse av recept ska alltid lämnas till den enhet där patienten vårdats. Ibland behövs det ett besök på en läkarmottagning för att ett recept ska kunna förnyas. När ett recept förnyas ska läkaren kontrollera att läkemedlet kan användas tillsammans med patientens övriga läkemedel.

Begäran om förnyelse av recept kan lämnas i anslutning till besök på mottagningen, via apoteket eller genom att ta kontakt med hälsostation. När en patient lämnar begäran om förnyelse av ett recept i den elektroniska tjänsten Mina Kanta, som administreras av FPA, förmedlas begäran till den part som skrev ut receptet. Om det inte finns något hinder för att förnya ett recept förnyas det inom åtta dagar.

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2010/20101088

E-tjänst