Familjevård för äldre

Med familjevård avses ordnande av omvårdnad och omsorg under en del av dygnet eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller hemma hos den vårdbehövande. Familjevård kan vara kontinuerlig eller kortvarig vård. Familjevården förverkligas i samarbete med kommunens övriga social- och hälsovårdstjänster.

Familjevården kan vara som ett bra alternativ för närståendevårdarens lagstadgade lediga dagar.

Gör så här

Ta kontakt med handledare för familjevården per telefon.

För vem och på vilka villkor

Om du känner dig ensam och otrygg eller du har minnesproblem familjevård kan vara ett alternativ för att klara den allmänna dagliga livsföringen. Familjevård är ett bra alternativ då du inte behöver regelbundet sjukvård eller hjälp nattetid.

Grunden till familjevård är dina behov och de värderas alltid individuellt.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

Kortvarig familjevård 37€/dygn
Kortvarig familjevård under en del av dygnet 22,50€
Timbaserad familjevård 12€/max 3h

Bakgrundsinformation och lagstiftning