Du hittar aktuell information om coronaviruset på adressen www.sipoo.fi/sv/coronavirus/.

Arbetet med att vaccinera äldre och riskgrupper pågår i Sibbo. Läs mer: www.sipoo.fi/sv/coronavaccineringar

Familjerättsliga ärenden

I barnatillsyningsmannens uppgifter ingår att utreda faderskapet då ett barn föds utanför äktenskapet samt att tillsammans med föräldrarna göra upp ett avtal om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen fastställer avtal som gjorts av föräldrarna gemensamt.

Gör så här

Kontakta Östra Nylands familjerättsliga enhet per telefon under telefontiden eller per e-post.

Telefontid må–to kl 9–11 och 13-14.