Familjeförberedelse

Sibbo kommuns familjeförberedelse är avsedd för familjer som väntar barn. Familjeförberedelsen erbjuder familjerna information och stöd att förbereda sig inför förlossningen och att växa till förälder.

Gruppmötena erbjuder en möjlighet att träffa andra familjer som är i samma livssituation. Under graviditeten hålls två gruppmöten. Det ena mötet hålls av en fysioterapeut och det andra mötet av en rådgivningspsykolog.

Under familjeförberedelsen tar vi upp följande ämnen:

  • Fysioterapi
  • Amning och barnsängstiden
  • Barnskötsel
  • Mun- och tandvård
  • Tidig kommunikation och barnets språkutveckling

Fysioterapi

Till familjeförberedelsen hör en fysioterapigrupp där vi med hjälp av diskussion och övningar behandlar följande teman:

  • Vad sker i kroppen under graviditeten och hur förändras den?
  • Hur påverkar fysisk aktivitet och motion kroppen?
  • Hur kan vi stödja kroppen under graviditeten och stärka muskulaturen i bäckenbotten samt de djupa mag- och ryggmusklerna?
  • Bra arbetsställningar och viloställningar samt hur man ska lyfta och bära
  • Vilka begränsningar lönar det sig att beakta?

Vi gör praktiska övningar, alltså klä dig i mjuka och bekväma kläder.

Amning

Amning är nyttigt både för mamman och för barnet, modersmjölken är den bästa näringen för barnet. Förutom att babyn får näring känner hen mammans beröring, doft och värme. Det är viktigt för barnet att få se mammans ansikte och höra hennes hjärtslag. Om det är något som bekymrar er, kan ni fråga råd av rådgivningen, amningspolikliniken eller bekanta dig med våra länkvinkar.

Vård av babyn

Babyn behöver en vuxens närvaro, uppmuntran och tröst; dessa är förutsättningar för att ett nära förhållande bildas. Babyn kommunicerar med gester, miner, blickar och gråt. Det är inte alltid lätt att förstå babyn, men man kan utveckla sina färdigheter att förstå och man lär sig att känna sitt eget barn endast genom att tillbringa tid med hen.

Mun- och tandvård

Graviditet kan orsaka förändringar i den väntande mammans munhälsa.

Tidig kommunikation och barnets språkutveckling

Språkutvecklingen är en livslång process som börjar före födelsen. Grunden till barnets språk läggs i hemmet. Därför har du och din familj en nyckelroll vad gäller ditt barns språkutveckling.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Gör så här

Information om gruppmötena får ni av er egen hälsovårdare.

Aktuell information till babyfamiljer får ni via följande länkar.