EU:s mathjälp

Sysselsättningsenheten Vägskälet i samarbete med Sibbo församlingars diakoniarbete sörjer för EU:s mathjälp i Sibbo.

Matprodukter som delas ut kommer från EU:s mathjälp och Livsmedelsverket som också definierar hur mycket av varje produkt delas ut enligt familjens storlek. Kyrkans Diakoniarbete ser till att produkterna kommer till personer som behöver dem.

Utöver lagring och utdelning av mathjälpen tar Sysselsättningsenheten Vägskälet även hand om ändamålsenlig behandling, statistikföring, svinnhantering och återvinning av produkterna.