Ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivning ger preliminär kartläggning av klientens ekonomiska situation i stora drag: inkomster, utgifter, skulder och eventuell förmögenhet. Klienten får grundläggande information om alternativen för att sköta skulderna och preliminär kartläggning av möjligheterna till skuldsanering.

Gör så här

Du kan fritt välja vilken rättshjälpsbyrå du tar kontakt med. Ekonomi- och skuldrådgivningens tjänster är avgiftsfria.

E-tjänst