Diabetesskötarmottagning

Diabetesskötaren sköter i huvudsak typ 1 (ungdomsdiabetes) diabetiker, samt svårbehandlade typ 2 (vuxendiabetes) diabetiker. Sjukskötarmottagningen sköter vården av typ 2 diabetiker i god vårdbalans.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Gör så här

Reservera tid till diabetesskötaren per telefon onsdagar och torsdagar kl. 10-11.

Länkar