Cancerscreening

Mammografiundersökningar, cellprov av livmoderhalsen (Papa) och screening för tarmcancer utförs varje år för vissa åldersgrupper. Screeningen är gratis och frivillig.

Mammografi

Sibbo kommun ordnar mammografiscreeningundersökningar för konstaterande av eventuell bröstcancer i ett tidigt skede, då vårdmöjligheterna är bra.

Suomen radiologikeskus utför screeningen i slutet av 2022. Kvinnor som står i tur att delta i screeningen kommer att få ett kallelsebrev som skickas ut i september–november. Breven skickas ut i etapper enligt födelsedatum. Brevet innehåller ett förslag till screeningstid och anvisningar för att boka om eller annullera tiden.

Om du har en spärrmarkering av din adress kan din adressinformation inte överföras. I detta fall får du inte något kallelsebrev. Ta då vänligen kontakt med hälsostationen.

Undersökningarna utförs i en mobil mammografienhet som står invid Nickby social- och hälsostation under screeningstiden.

Suomen radiologikeskus/Mobil mammografienhet

Tidsbeställningen betjänar mån–fre kl. 8:00–18:00 på numret 044 414 4000.

Screening av livmoderhalscancer (Papa-screening)

Syftet med screening av livmoderhalscancer är att konstatera eventuella förstadier av livmoderhalscancer och behandla dessa i ett tidigt skede. Detta förhindrar utvecklingen av cancer.

Alla kvinnor i åldern 25–65 år kallas vart femte år till screeningen som ordnas av HUSLAB. År 2022 kallas kvinnor födda år 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992 och 1997 till en kostnadsfri screening av livmoderhalscancer.

Du får en tid för provtagning som skickas hem till dig per brev. Om den tid som ges inte passar dig, kan du ändra tiden via vår tidsbokningstjänst eller genom att ringa vår kundtjänst på numret 09 471 86800 på vardagar kl. 7.30–15.30. Du kan också avboka tiden om du inte vill delta i screeningen

Screening för tarmcancer

Screening för tarmcancer tas i bruk i Finland år 2022 när alla män och kvinnor i åldern 60–68 år i hela landet kallas in för screening. Screeningen kommer att utvidgas stegvis till åldersgruppen 56–74 år, för tarmcancer är vanligast i denna åldersgrupp. Screeningen görs med två års mellanrum och både män och kvinnor får kallelsebrevet till screeningen.

HUS Diagnostikcentrum skickar första kallelser till screeningen för tarmcancer 9.5.2022. Kallelsebreven skickas till invånare i åldern 60–68 år i de nyländska kommunerna. Breven skickas stegvis så att de sista som bjuds in till screening får ett brev i slutet av år 2022.

Gör så här

Kvinnor som ingår i åldersgrupperna som står i tur för att screenas får enligt tidigare en kallelse till provtagningen per post. Provtagningstidpunkten och -stället som anges i kallelsen kan vid behov bytas ut till en lämpligare enligt anvisningarna i brevet.

Kallelse för bröstcancerscreening får kvinnor i åldern 50-69 år med 20-26 månaders mellanrum.

Kvinnor till cellprov kallas första gången vid 25 eller 30 års ålder. Screeningen fortsätter vart femte år, vanligen tills man fyller 60.

Avgiftsfri screening för tarmcancer grundas på ett test där man söker efter dolt blod i avföringen. Provtagning eller inlämning av ett prov till laboratoriet för undersökning kräver inte bokad tid.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.