Bykservice

Om din funktionsförmåga är nedsatt och du inte har lämliga byktvättmöjligheter samt hjälp av anhörigas eller näras är inte tillgängligt har du möjlighet att få bykservice. En bedömning av servicebehovet krävs för att få tjänsten.

Gör så här

För att få bykservice ta kontakt med servicehandledning för äldre.