Bedömning av servicebehovet

En bedömning av servicebehovet görs då en ansökan anländer till funktionshinderservicen eller då en anställd inom funktionshinderservicen får vetskap om en person som eventuellt behöver vård.

Om du har en konstaterad funktionsnedsättning eller sjukdom som försämrar din funktionsförmåga på lång sikt, kan du boka tid för en bedömning av servicebehovet hos funktionshinderservicen. Avsikten med bedömningen är att utreda din helhetssituation. Samtidigt utreder vi vilka tjänster och stödåtgärder du är berättigad till enligt handikappservicelagen och specialomsorgslagen.

Vi utreder ditt stödbehov tillsammans med dig antingen vid ett hembesök eller vid funktionshinderservicens verksamhetsställe. Om du vill kan du ta med dig personer till mötet som är viktiga med tanke på bedömningen av ditt servicebehov.

Med dig till mötet behöver du ett dokument som är utfärdat av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälsovården. Dokumentet får vara högst ett år gammalt och av det ska framgå:

• din funktionsnedsättning eller sjukdom

• din funktionsförmåga och livssituation.

Personliga klientbesök hos funktionshinderservicen ordnas med tidsbeställning.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.