Bastuservice

Om din funktionsförmåga är nedsatt och du inte har lämliga tvättmöjligheter samt hjälp av anhörigas eller näras är inte tillgängligt kan bastuservicen ordnas utanför hemmet. En bedömning av servicebehovet krävs för att få tjänsten. Hemvårdens personal fungerar som stöd i bastun. Bastuservicen är möjligt en gång i veckan och transport ordnas vid behov.

Gör så här

För att få bastuservice ta kontakt med servicehandledning för äldre.