Babyträffar

Bild: Suvi Suovaara

Välkommen!

Babyträffar 10.1-30.5.2023.

Babyträffarna är menade för barn under 1,5 år med föräldrar.

På Babyträffen träffar du andra föräldrar i samma livssituation. Vi dricker kaffe, pratar och leker med babysarna.

Fr.o.m. 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för tjänsten

Från och med 1.1.2023 svarar Östra Nylands välfärdsområde för den här tjänsten. Du får all aktuell information gällande social- och hälsovårdstjänsterna på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats ostranyland.fi från och med 1.1.2023.

Grundläggande information om social- och hälsovårdstjänsterna finns tills vidare på kommunens webbplats. Välfärdsområdets webbsidor byggs i vår ut med grundläggande information om tjänsterna.

Personalen övergår i anställning vid välfärdsområdet. Personalen fortsätter i regel att ha samma mobiltelefonnummer som förut. De anställda får nya e-postadresser enligt mönstret fornamn.efternamn@itauusimaa.fi.

 

Gör så här

Nickby: Daghemmet Lillhjärta (Södra skolvägen 3, 04130 Sibbo) på tisdagar kl. 13-15.

Söderkulla: Pleissi (rött trähus, Lärdomsvägen 6b, 01150 Söderkulla) på tisdagar kl. 9.30-11.30.