Avvikande från kommunens miljövårdsbestämmelser

Kommunens miljövårdsmyndighet kan av särskilt skäl och i enskilda fall bevilja tillstånd att avvika från miljövårdsbestämmelserna.

Ansökan kan gälla undantag från skyldigheten att avlägsna en ur bruk tagen behållare ur marken. Du kan ansöka om avvikelse, om avlägsnandet av behållaren i tekniskt hänseende är mycket svårgenomförbart eller skulle förorsaka skador på annan egendom.

Gör så här

Gör din ansökan för avvikande från kommunens miljövårdsbestämmelser via Lupapiste-tjänsten. Alternativt kan du skicka in en friformad ansökan till Sibbo kommuns miljöövervakning, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Miljövårdsmyndigheten kan i sitt beslut ge kompletterande anvisningar och bestämmelser.

Betalningsinformation

Tjänsten är avgiftsbelagd

För handläggningen av ansökan uppbärs en avgift enligt Sibbo kommuns miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

E-tjänst